• قانون حاکم بر تقسیم ترکه ی متوفی ایرانی غیر شیعه
  • سلام روز بخیر. می خواستم بدونم اگر شخصی ایرانی و غیر شیعه فوت کند تقسیم ترکه ی وی بر اساس چه قانونی به عمل می آید؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312/5/10 تقسیم ترکه و به طور کلی مبحث ارث تابع قواعد مذهب متوفی است. البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که متوفی غیر مسلمان و در بین وراث او شخص یا اشخاصی مسلمان باشند در این صورت تقسیم ترکه تابع قواعد مذهب متوفی نبوده و تمام ترکه طبق قانون مدنی به وارث یا وراث مسلمان می رسد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->