• درخواست تنظیم قرارداد در زمینه همکاری و شراکت موسسین استارت آپ
  • با توجه به اینکه اخیرا نسبت به تشکیل یک استارت اپ اقدام نموده ایم جهت حفظ حقوق موسسین و جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعریف روابط و حقوق هر یک از اعضا و اختیارات و امتیازات و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اعضاء و همچنین شرایط ورود و خروج اعضاء و سهم هر یک از شرکاء و نحوه تقسیم سود و سهام و غیره نیازمند یک قرارداد می باشیم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام کمی در مورد شرایط همکاری توضیح بفرمایید بنده در خدمت شما هستم

-->