• آیا می توان به نفع جنین مالی را هبه کرد؟
  • سلام. آیا می توان به نفع جنین مالی را هبه کرد و اگر این امر امکان پذیر است چه کسی مال را قبض می کند ولی جنین یا خود جنین بعد از رشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

هبه مالی به نفع جنین از لحاظ حقوقی امکان پذیر است چون جنین مشروط به زنده متولد شدن از اهلیت تمتع ( دارا شدن حقوق) برخوردار است و بر اساس ماده 799 قانون مدنی که بیان می دارد: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است در این مورد اگر ولی هبه را قبول کرد قبض را خودش به عنوان ولایت انجام خواهد داد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->