• تغییر سن مندرج در شناسنامه
  • سلام می خواستم بدونم آیا امکان دارد که 3 سال سن خودم را کمتر کنم و برای این کار باید به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

تغییر سن بر دو قسم است:

الف) تغییر سن بیش از 5 سال: صاحب شناسنامه فقط یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مستقر در اداره ی ثبت احوال بیش از 5 سال باشد، می تواند سن خود را اصلاح کند. هر یک از اشخاص ذیل که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود باشد، می تواند با مراجعه به اداره ی ثبت احوال اقدام کند.

1) اشخاص بالای 18 سال سن

2) اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.

3) پدر یا جد پدری با ارائه ی شناسنامه ی خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

4) قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه ی مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

ب) تغییر سن کمتر از 5 سال: این نوع تغییر سن به استناد ماده واحده ی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزتزل آن ها ( مصوب 1367) ممنوع است؛ با این وجود محاکم، نسبت به آن، اقدام به صدور رای می نمایند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096         

-->