• از بین رفتن مال مغصوب
  • سلام وقت بخیر.شخصی خودروی من را بدون هیچ دلیل و نقل و انتقالی غصب کرد. بعد از مدتی با خودرو تصادف کرد و خودروی مذکور به انتهای دره سقوط کرد. می خواستم بدونم غاصب در این صورت چه چیزی را باید به من برگرداند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 312 قانون مدنی هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. طبق این ماده اگر مثل مال مغصوب پیدا نشود غاصب قیمت روز پرداخت را به شما پرداخت کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصبل فرمایید.02166128096

-->