• ثبت معاملات در دفاتر تجاری تاجر
  • سلام وقت بخیر. شخص تاجری یک سری عقود و معاملاتی را منعقد کرده است که بر اساس مواد 2 و 3 قانون تجارت تجارتی محسوب نمی شوند، آیا این شخص باید این معاملات را در دفاتر تجاری خود ثبت کند یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 7 قانون تجارت که اشعار داشته است: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و...... خود را در آن ثبت نماید.از این ماه متوجه می شویم که شخص تاجر فقط ملزم است معاملاتی را که تجارتی محسوب می شود در دفاتر تجاری خود ثبت کند و هیچ الزامی به ثبت معاملات غیر تجاری ( مثلا خرید خانه یا خرید خودرو برای همسر خودش که این عمل برای رفه حوایج تجارتی نیست) خود ندارد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->