• عدم ثبت ازدواج موقت
  • سلام وقت بخیر. من مدت 1 سال است که با آقایی ازدواج موقت کرده ام و مدت آن برای 3 سال بوده است و مبلغ 15 میلیون هم مهریه را تعیین کردیم. اما این ازدواج را در جایی ثبت نکرده ایم و فقط خودمان مفاد آن را روی یک کاغذ در دو نسخه آوردیم. بعد از این مدت بنده الان متوجه شدم که باردار هستم و وقتی به شوهرم گفتم ایشان مساله ازدواج را کلا انکار کرد. می خواستم اگر براتون امکان داره من رو راهنمایی کنید که بتونم حق و حقوق خودم و بچه ی در راه را از ایشان بگیرم؟
1400/07/01

سلام  و احترام

بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده ثبت نکاح منقطع علی الاصول لزومی ندارد و فقط در 3 مورد هست که باید این واقعه را اگر ثبت نشده باشد، ثبت کرد:

1) باردار شدن زوجه

2) توافق طرفین

3) شرط ضمن عقد

با توجه به بند 2 ماده فوق الذکر شما باید دادخواستی مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح به دادگاه تقدیم کنید. و بعد از اینکه طفل متولد شد زوج باید برای او شناسنامه تهیه کند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر  و تنظیم دادخواست با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->