• وظیفه حق العمل کار برای بیمه کردن اموال
  • سلام روز بخیر. من طبق قرارداد حق العمل کاری که با شخصی منعقد کردم اموالی را از طرف او برای فروش گرفتم. این اموال را در مغازه ی خودم گذاشتم اما به دلیل اتصالی سیم های برق مغازه دچار آتش سوزی شد و اموال مذکور از بین رفت. در حال حاضر طرف قرارداد قیمت اموال را از من می خواهد و ادعا می کند من باید این اموال را بیمه می کردم. آیا این ادعا درست است و من موظف به بیمه کردن اموال مذکور بوده ام؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 360 قانون تجارت حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله نیست، مگر آن که آمر دستور داده باشد. طبق این ماده شما موظف به بیمه کردن اموال مذکور نبوده اید مگر این که در ضمن قرارداد، بیمه کردن شرط شده باشد. و طبق این ماده 364 قانون تجارت اگر تقصیر کرده باشید باید از عهده ی کلیه خسارات وارده که ناشی از تقصیر شماست برآیید.مگر این که ثابت کنید که هیچ تقصیری از جانب شما صورت نگرفته است.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->