• انجام ايفاي تعهد
  • با سلام بنده طي يك مبايعه نامه تنظيمي در يكي از دفاتر املاك و گرفتن كد رهگيري ،فروشنده متاسفانه ب تعهدات خودش مبني بر دريافت ثمن مبايعه نامه و امضاء كد رهگيري امتناع مينمايد لازم ب ذكر است ايشان قبل از كد رهگيري مبايعه نامه دستي را امضا و اثر انگشت زده باتوجه ب اينكه ديوان عدالت اداري اعلام نمودكه گرفتن كد رهگيري منسوخ شده است ايشان قراداد رسمي را با توجه ب اجباري نبودن كد رهگيري امضا كردن وقرار بر اين شد كه بعد از سه چهار روز بعد از عقد قرار داد يك فقره چك تضمين شده بانكي ب ايشان در دفتر املاك تحويل دهم كه با مراجعه ب دفتر ايشان حضور نداشتن در روز مقرر و طي تماس هاي مكرر تلفني پاسخگو نبودن حال با توجه ب اينكه جهت تامين اين مبلغ كه صد ميليون تومان ميباشد بنده بابت اين مسئله طلا فروختم اكنون كه ب تعهد خودم عمل نمودم و طلا ها رو ب زير قيمت فروختم و ضررر ب من رسانده از گرفتن پول امتناع ميكنه و در مفاد مبايعه نامه بيست درصد از ثمن مبايعه نامه و روزانه دويست هزار تومان بعنوان ضرر وزيان قرار نموديم مبلغ ثمن معامله ٣٣٧ميليون تومان ميباشد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

در حال بررسی است.

1400/07/01

لطفا با داتیکان تماس بگیرید.66128073

-->