• تکالیف و اختیارات متصدی حمل و نقل
  • سلام می خواستم بدونم یک نفر که به تصدی به حمل و نقل اشتغال دارد چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

متصدی حمل و نقل یک سری تکالیف و اختیارات به شرح ذیل دارد:

1) بر طبق ماده 389 قانون تجارت به محض وصول کالا به مقصد، مرسل الیه را از این امر مطلع نماید.

2) بر طبق ماده 385 قانون تجارت فروش مال التجاره با اطلاع و نظارت مدعی العموم در صورتی که : الف) کالا در معرض تضییع باشد. ب) قیمت آن با مخارج برابری نکند. ج) حتی المقدور باید ارسال کننده و مرسل الیه را از این فروش مطلع نماید.

3) بر طبق ماده 384 قانون تجارت اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند، یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل توسط ارسال کننده یا مرسل الیه تادیه نشود یا به مرسل الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانده و مال التجاره را موقتا نزد خود به طور امانت نگاه دارد و در هر صورت مخارج و هر عیب و نقصی به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می تواند با اطلاع مدعی العموم مال را به فروش رساند.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و مشاوره با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->