• حالتی که متصدی حمل و نقل کسی را مامور به حمل کند
  • سلام وقت بخیر. اگر متصدی حمل و نقل، مال مورد حمل و نقل را به شخص دیگری ((مامور)) برای حمل بسپارد، در این صورت ارسال کننده برای جبران خسارات وارده به او، به چه کسی می تواند رجوع کند؟
1400/07/01

مسئولیتی که برای متصدی حمل و نقل در قانون تجارت در نظر گرفته شده است، اعم است از حالتی که متصدی حمل و نقل شخصا مبادرت به حمل و نقل می کند و حالتی که او، شخص دیگری را مامور حمل و نقل می کند. اگر او شخص دیگری را مامور حمل و نقل نموده باشد، در این صورت:

1) ارسال کننده، می تواند برای جبران خساراتش به متصدی حمل و نقل رجوع کند.

2) متصدی حمل و نقل نیز می تواند برای جبران خساراتش به شخص ثالثی که از طرف او برای این کار مامور شده بوده است، رجوع کند.

3) اگر ارسال کننده بتواند تقصیر مامور حمل را اثبات نماید، برای جبران خساراتش به او نیز می تواند رجوع نماید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->