• تعارض در مفاد دفاتر تجاری
  • سلام وقت بخیر. من یک بنکداری در خیابان مولوی تهران دارم و با افراد زیادی مراودات تجاری دارم. چند روز پیش مقدار 1 تن برنج هاشمی اعلا به یکی از همکاران خود به صورت نسیه دادم و این موضوع را در دفتر روزنامه خود قید کردم. بعد از چند روز که از همکار خودم تقاضا کردم که مبلغ برنج ها را تسویه کند او مدعی شد که مبلغ را به من همان روز پرداخته و برای اثبات این ادعا به دفتر روزنامه ی خود استناد می کرد. می خواستم بدونم اگر در دادگاه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه تنظیم کنم با این وضعیت رای به نفع چه کسی صادر خواهد شد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بنابر قواعد حقوق تجارت اگر طرفین دعوا، هر دو از تاجرانی باشند که مکلف به تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی هستند و هر دو، دفاتر خود را طبق مقررات تنظیم کنند و بین مندرجات دفاتر تعارض وجود داشته باشد، دو دلیل با ارزش و توان اثباتی یکسان با هم تعارض پیدا می کنند و هر دو ساقط می شوند. در این وضعیت خواهان ( شما ) باید ادعای خود را با دلیل دیگری به اثبات رساند و اگر قادر به ارائه دلیل دیگری نباشد به حقی محکوم می شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->