• اگر در ضمانت حال یا موجل بودن مشخص نباشد
  • سلام وقت بخیر. من از دین شخصی دیگر ضمانت کردم اما در هنگام ضمانت هیچ تصریحی به حال یا موجل بودن ضمان نکردیم. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی ضمانت انجام شده حال است یا موجل؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قواعد حاکم بر حقوق تجارت اگر طرفین اصلی راجع به حال یا موجل بودن ضمان، هیچ گونه شرطی قید نکنند، حال یا موجل بودن ضمان، تابع دین اصلی است. اگر دین اصلی حال باشد، تعهد ضامن نیز حال است و اگر دین اصلی موجل باشد، تعهد ضامن نیز موجل می گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->