• تعهد ضامن در صورت ورشکستگی شخص ضمانت شده
  • سلام من از شخصی که تاجر بود بابت طلبی که به شخصی دیگر داشت ضمانت کردم و مدت بازپرداخت دین سه ماه دیگر بود. اما شخص تاجر در ماه دوم  توانایی تادیه دیون خود را نداشت و به عبارتی ورشکسته شد . می خواستم بدونم با توجه به این که کلیه ی دیون شخص ورشکسته حال می شود آیا ضمانت بنده از ایشان نیز حال می شود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 405 قانون تجارت قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه ی ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. طبق این ماده اگر ضمان ضامن موجل باشد، حتی در صورت ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین حال شده باشد، باز هم ضامن تا وقتی که اجل تعهدش فرا نرسیده است، ملزم به تادیه نیست. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و مشاوره با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->