• امتناع طلبکار از دریافت طلب از ضامن
  • سلام از دین شخص دیگری ضمانت کردم و موعد پرداخت دین مدیون به طلبکار 6 ماه دیگر بود. تا زمان سر رسید دین شخص مدیون ورشکسته شد و به عبارتی کلیه ی دیون وی حال شد. آیا من در این حالت می توانم دین شخص را به کسی که ضمانت به نفع او شده است بپردازم؟ اگر طلبکار از پذیرش طلب امتناع کرد چه کار کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 405 قانون تجارت با حال شدن دیون مضمون عنه ( شخص بدهکار) به هر علتی، تعهد ضامن به پرداخت حال نمی شود. اما با این حال بر اساس ماده 409 قانون تجارت شما می توانید همین که دین حال شد مضمون له ( شخصی که ضمانت به نفع او شده است)  را به دریافت طلب دعوت کنید و اگر مضمون له از دریافت طلب امتناع کرد شما می توانید او را ملزم به انصراف از ضمان بکنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->