• عدم تسلیم وثیقه از طرف شخص ضمانت شده
  • سلام. از دین شخصی به دیگری که آن دین دارای یک وثیقه پرداخت نیز بود ضمانت کردم. هنگام تادیه دین شخص ضمانت شده به طلبکار، از او خواستم که در برابر پرداخت بدهی وثیقه ای که تسلیم او شده است را به من تسلیم کند و او از این امر امتناع کرد. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 410 قانون تجارت استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فورا و به خودی خود بری خواهد داشت. طبق این ماده اگر مضمون له ( شخصی که ضمانت به نفع او شده است)، طلب پرداختی از سوی ضامن را قبول نکند یا دین وثیقه دار باشد و او حاضر نشود در قبال دریافت طلبش، وثیقه را تحویل دهد ، ضامن فورا بری می گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->