• تفاوت های شرکت تجاری با شرکت مدنی
  • سلام وقت بخیر. من دانشجوی ترم 4 رشته حقوق هستم اگر براتون امکان داره تفاوت های شرکت های تجاری مصرح در قانون تجارت و شرکت مدنی مصرح در قانون مدنی را بیان فرمایید. با تشکر
1400/07/01

سلام و احترام

شرکت تجاری، با شرکت مصطلح در حقوق مدنی که گاه بدان (( مشارکت مدنی )) نیز گفته می شود، این تفاوت ها را دارد :

1) شرکت تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است، اما شرکت مدنی معمولا دارای شخصیت حقوقی نیست.

2) شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکاء آن می باشد.

3) شرکت تجاری از آن جا که دارای شخصیت حقوقی است، می تواند طرف حق و تکلیف گردد، اما شرکت مدنی خیر.

4) شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود است، اما شرکت مدنی دارای اسم مختص به خود نیست.

5) شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکاء یا برخی از آن ها متفاوت باشد، اما برای شرکت شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت متصور نیست.

6) شرکت تجاری دارای دارایی مختص به خود می باشد، اما شرکت مدنی دارای دارایی مختص به خود نیست، بلکه هر چه هست دارایی های شرکاء است که به صورت مشاع بین آن ها در آمده است.

7) به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکاء، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکاء قابل توقیف نیست و بالعکس .

8) در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکائ به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به عنوان خوانده درج می گردد.

9) در شرکت تجاری تصمیم گیری ها به اکثریت آراء است که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکاء است.

10) در شرکت مدنی اداره اموال مشاع و پایان شرکت علی القاعده تابع تراضی شرکاء است، اما در شرکت تجاری اداره شرکت و پایان شرکت و انحلال آن و رابطه با طلبکاران و .... تابع احکامی است که در قوانین تبیین شده است.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->