• نفقه فرزند دختر چقدر است؟
  • سلام. دختر 6 ساله ای دارم که بعد از طلاق با من زندگی می کند و نفقه اش را پدرش پرداخت می کرد. دو ماه است که نفقه اش را نداده است. می خواهم بدانم در صورت مراجعه به دادگاه و پیگیری قانونی چه مقدار نفقه برای او تعیین می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر .مطابق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. البته موارد ذکر شده انحصاری نیست و در صورت عدم توافق والدین برای مبلغ نفقه بر اساس کارشناس رسمی دادگستری و نظر قاضی مقدار نفقه را تعیین می کند.

در این رابطه بهتر است بدانید بر اساس ماده1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.

-->