• آیا شاخه گل می تواند مهریه باشد؟
  • سلام. من و نامزدم تصمیم گرفتیم یک شاخه گل سرخ را به عنوان مهریه در عقدنامه بیاوریم. آیا قانونا این کار درست است؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. بله مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. در نتیجه به دلیل مالیت داشتن شاخه گل می تواند به عنوان مهریه قرار بگیرد.

همچنین طبق مواد  ۱۰۷۹ و 1080 قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد و تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

-->