• آیا سرقفلی مغازه میتواند مهریه باشد؟
  • سلام. قرار شده است که سرقفلی مغازه پدر شوهرم را برای مهریه در نظر بگیریم. آیا قانونا سرقفلی مغازه می تواند مهریه باشد؟
1400/07/01

سلام واحترام. بله، مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. در این رابطه نیز بهتر است بدانید طبق مواد ماده ۱۰۷۹ و 1080 قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد و تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

-->