• تاسیس شرکت تجاری بدون این که در هیچ یک از قالب های مذکور باشد؟
  • سلام وقت بخیر. اگر اشخاصی مبادرت به تاسیس شرکتی تجاری کنند و آن را در هیچ یک از قالب های موجود ثبت نکنند یا در قالب یک شرکت مدنی مبادرت به اعمال تجاری کنند، عمل آنان چه حکمی دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 220 قانون تجارت هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد. طبق این ماده این نوع از شرکت را فقط باید از حیث مسئولیت تضامنی اعضاء در برابر شخص ثالث در حکم شرکت تضامنی بدانیم و سایر احکام شرکت تضامنی خصوصا مزایای شرکت تضامنی را بر آن جاری نکنیم.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->