• آیا ارسال کننده باری می تواند از ارسال آن منصرف شود و آن را پس بگیرد؟
  • سلام . من باری را از بندر امام خمینی به مقصد تبریز ارسال کردم و راننده کامیون آن را تحویل گرفت و به سمت تبریز حرکت کرد و گفت سه روز دیگر به تبریز می رسد. قرار بود خریدار تمام وجه بار برای من واریز کند اما آن را واریز نکرد. می خواستم بدونم می تونم از راننده بخواهم که بار را تحویل ندهد و آن را برای من برگرداند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 382 قانون تجارت ارسال کننده می تواند مادامی که مال در ید متصدی حمل و نقل است و به مرسل الیه تسلیم نشده است، مال را از متصدی حمل و نقل پس بگیرد، البته در این صورت باید تمام هزینه ها و مخارج و خساراتی را که به متصدی حمل و نقل وارد شده را باید پرداخت کند. ارسال کننده تنها در 4 حالت نمی تواند تقاضای استرداد محموله را از متصدی حمل و نقل داشته باشد:

1) در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و این بارنامه توسط متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

2) در صورتی که متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد و در حال حاضر ارسال کننده نتواند رسید مزبور را بازگرداند.

3) در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده است و باید آن را تحویل بگیرد.

4) در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد، مرسل الیه تقاضای تسلیم آن را نموده باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->