• فسخ معامله به دلیل عیب
  • سلام دو هفته پبش خودرویی به عنوان بی رنگ خریداری کردم امروزاتفاقی یکی از اشناها رو دیدم که کارشناس خودرو هست ماشین را نگاه کرد ومتوجه شدم تصادفی هست با فروشنده تماس گرفتم گفت ربطی به من ندارد.چکار باید کنم؟؟ممنون
1400/07/01

سلام و احترام

اگر وصف بی رنگ و بدون تصادف بودن را در مبایعه نامه قید کرده باشید ظاهرا خیار عیب تحقق یافته است و به استناد آن می توانید بیع مذکور را فسخ کنید یا ارش ( مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) را بگیرید. با تمام این تفاسیر برای ارائه اطلاعات بیشتر راجع به موضوع و راهنمایی با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->