• اگر بازپرس هنگام تحقیق محلی حضور اشخاصی را لازم بداند
  • سلام وقت بخیر. من چند روز پیش در خیابان در حال تردد بودم. که ناگهان شخصی را دیدم که در حال سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی بودند. این شخص بعد از خروج از مغازه چند شلیک به طرف مغازه انجام داد و از محل با موتوری متواری شد. من به عنوان شاهد ماجرا از طرفی بازپرسی احضار شدم که در تاریخ مشخصی در هنگام تحقیق محلی و معاینه محل حضور داشته باشم. می خواستم بدونم اگر در مورخه ی مذکور در محل حاضر نشوم از لحاظ حقوقی چه اتفاقی برای من می افتد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنان چه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند. مشروط به این که به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد. طبق این ماده اگر حضور شما از نظر بازپرس ضرورت داشته باشد و شما در موعد مقرره حاضر نشوید اگر بتوانید عذر موجه خود را ثابت کنید جلب نخواهید شد، در غیر این صورت بازپرس دستور جلب شما را صادر خواهد کرد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 002166128096

-->