• تبدیل قالب یک شرکت تجاری به نوع دیگر
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم از لحاظ قانونی آیا امکان دارد که یک شرکت تجاری را  به نوع و قالب دیگری تبدیل کرد؟
1400/07/01

سلام و احترام

در سوالتان نوع شرکت را تصریح نکردید.

 تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام در مواد 278 تا 283 قانون تجارت پیش بینی شده است و برای چنین تبدیلی، تصویب مجمع عمومی فوق العاده لازم است.

در مورد تبدیل شرکت تضامنی به سهامی قانون تجارت در ماده 135 قانون تجارت بیان حکم نموده است. برای چنین تبدیلی تصویب تمام شرکاء لازم است.

در سایر مواد قانون ساکت است و حکم خاصی بیان ننموده است. اما با توجه به مواد فوق الذکر، می توان به این نتیجه رسید که تبدیل سایر شرکت ها به یکدیگر نیز جائز است . البته با توجه به وحدت ملاک از مواد فوق، تبدیل سایر شرکت ها به یکدیگر منوط به رعایت شرایط ذیل است:

1) باید شرکت، شرایط و اوصاف قالب جدیدی را که می خواهد به آن قالب در آید، طبق قانون کسب نماید.

2) چون تبدیل قالب شرکت متضمن تغییر اساسنامه است، برای تبدیل قالب شرکت، رای همان اکثریتی که برای تغییر اساسنامه ی شرکت لازم است، باید کسب گردد.

3) اگر تبدیل شرکت موجب افزایش مسئولیت شرکاء گردد، در این صورت رضایت همه ی شرکاء لازم است. برای مثال تبدیل شرکت نسبی، با مسئولیت محدود یا سهامی به شرکت تضامنی، رضایت همه ی شرکاء لازم است، چرا که در شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک نسبت به دیون شرکت بیش از مسئولیتی است که شرکاء در شرکت های نسبی، با مسولیت محدود یا سهامی نسبت به دیون شرکت دارند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->