• آیا تبدیل قالب شرکت موجب زوال شخصیت حقوقی می شود؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم آیا تبدیل قالب شرکت موجب زوال شخصیت حقوقی شرکت و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید می گردد یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام

تغییر قالب موجب زوال شخصیت حقوقی سابق و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید نیست. شخصیت حقوقی شرکت با قالبی جدید به قوت خود باقی می ماند. دیون و مطالبات شرکت هم چنان به همان نحو باقی و تمام قراردادها و تعهدات منعقده هم چنان برقرار است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->