• شریک شدن خارجیان در شرکت تجاری
  • با سلام. می خواستم بدونم آیا اشخاصی که تبعه ایران نیستند می توانند در شرکت های تجاری به عنوان شریک پذیرفته شوند؟
1400/07/01

سلام و احترام

در خصوص جواب سوال با دو نکته مواجه هستیم:

1) این که خارجیان در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند، با هچ منع قانونی مواجه نیست.

2) بنابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

3) در قانون اساسی منظور از عبارت دادن امتیاز تعریف نشده است. اما به نظر می رسد منظور آن باشد که خارجیان نمی توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشند. منظور از سهام کنترلی، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط  یکی از شرکاء قابل اتخاذ می گردد.

4) ثبت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096   

-->