• نقل و انتقال سهام
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم اگر شریک در یک شرکت تجاری، سهم الشرکه یا سهام خود را به دیگران منتقل کند، این انتقال تابع مقررات مربوط به کدامیک از عقود مدنی است؟
1400/07/01

سلام و احترام

برای کشف آن که احکام کدام عقد باید بر این معامله حاکم شود، باید به قصد مشترک طرفین رجوع کنیم و کشف کنیم که طرفین انتقال سهام یا سهم الشرکه را در قالب کدامیک از عقود مدنی پیش بینی نموده اند . اما در صورتی که از مفاد اراده ی طرفین، به نتیجه خاصی نرسیم، بنابر ظاهر امر و غلبه ی عرفی اصل بر آن است که احکام عقد بیع بر این نقل و انتقال حکم فرماست. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.  02166128096

-->