• نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم اگر شریکی در یک شرکت تجاری بدون رعایت الزامات قانونی، سرمایه ی خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد، این نقل و انتقال چه اثری دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

چنین انتقالی باطل است. شخصی که سهم الشرکه یا سهام به او منتقل شده است، در شمار شرکاء شرکت وارد نمی شود و حق رای ندارد. اگر شرکت با حضور او اقدام به تصمیم گیری نماید و او در حصول اکثریت سهم داشته باشد، تصمیم اتخاذ شده باطل است. البته بدیهی است که در انتقال قهری سهم الشرکه یا سهام ( انتقال به وراث به واسطه ی فوت شریک )، بدون رعایت تشریفات قانونی و به صورت خود به خود انتقال سهم به وراث صورت می گیرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.  02166128096

-->