• تفتیش و بازرسی منزل
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا در صورتی که یک شخص عادی جرمی را انجام داده است و برای اثبات مجرمیت و عدم مجرمیت این شخص باید منزل یک استاندار را تفتیش کرد آیا این امر نیاز به تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور شخص مقام قضایی دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 و نیز متهمان جرائم موضوع بند ث ماده 302 این قانون، باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود. بر طبق این ماده ، این که مرتکب جرم چه کسی است فرقی نمی کند (خواه افراد مذکور در مواد 307 و 308 و بند ث ماده 302 این قانون مرتکب باشند خواه این افراد مرتکب نباشند اما لازم باشد که منزل یا محل کار این افراد تفتیش و بازرسی شود) . در هر صورتی که افراد مذکور در ماجرا باشند تفتیش و بازرسی نیاز به تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.   02166128096

-->