• در تفتیش و بازرسی محل حضور افراد دخیل در امر کیفری لازم است؟
  • سلام روز بخیر. می خواستم بدونم آیا حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی و تفتیش محل ضروری است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنان چه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند. طبق این ماده به این نتیجه می رسیم که حضور اشخاص دخیل در امر کیفری در هنگام بازرسی منوط به وجود 2 شرط زیر است:

1) متصرف اجازه بدهد.

2) بازپرس حضور این اشخاص را ضروری بداند ( ولو این که متصرف اجازه حضور این اشخاص را ندهد.)

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->