• اقسام ضمانت
  • سلام وقت بخیر. می خواستم اگر براتون امکان داره اقسام ضمانت را تشریح کنید.
1400/07/01

سلام و احترام 

اقسام ضمانت ممکن است به یکی از دو صورت ذیل منعقد گردد:

1) ضمانت نقل ذمه به ذمه: در این حالت بعد از آن که ضمانت صورت گیرد، مدیون اصلی بری الذمه می گردد و فقط ضامن در برابر مضمون له ( کسی که ضمانت به نفع او شده است ) متعهد می گردد.

2) ضمانت ضم ذمه به ذمه: در این حالت، بعد از آن که ضمانت صورت می گیرد، مدیون اصلی هم چنان متعهد باقی می ماند و علاوه بر او، ضامن نیز در برابر مضمون له مسئول و متعهد می گردد.

باید توجه داشت ضمان ضم ذمه به ذمه خود به 2 نوع تقسیم می شود:

الف) ضمانت تضامنی: در این حالت، مضمون له برای دریافت طلب خود، به هر یک از ضامن یا مضمون عنه که خواست رجوع کند.

ب) در این حالت، مضمون له برای دریافت طلب خود ، ابتدا باید به مضمون عنه رجوع کند و در صورتی که طلب او به هر دلیلی پرداخت نشد، به ضامن رجوع کند.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر یا مشاوره با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->