• موضوع فعالیت شرکت
  • سلام روز بخیر. آیا شرکتی که می خواهد به ثبت برسد، باید در هنگام ثبت به موضوع فعالیتی که می خواهد انجام دهد اشاره کند و آن را تصریح نماید؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قواعد قانون تجارت در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره ی عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد. البته در قانون تجارت ماده ای که لزوم تعیین موضوع شرکت را پیش بینی کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط درباره ی شرکت های سهامی در ماده 8 لایحه اصلاح قانون تجارت به لزوم تعیین موضوع شرکت سهامی اشاره شده است. اما بنابر بند 8 ماده 6 نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، موضوع شرکت باید مشخص گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->