• موضوع فعالیت شرکت های تجاری
  • سلام . برای تجاری تلقی شدن یک شرکت بر اساس قانون تجارت آیا این شرکت ها حتما باید اعمال تجاری مذکور در ماده 2 این قانون را انجام دهند ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی، در هر صورت، ولو آن که موضوع آن، اعمال تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب می گردد. شرکت تعاونی نیز چنین وضعیتی دارد و حتی اگر به اعمال غیر تجاری نیز مبادرت ورزد، باز هم تجاری محسوب می شود. اما موضوع سایر شرکت ها، باید اعمال تجاری باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->