• درختی که بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد متعلق به کیست؟
  • سلام وقت بخیر. من یک زمین کشاورزی دارم که همه ساله در آن محصولات کشاورزی می کارم. شخصی بدون اجازه و موافقت من چند درخت گردو در زمین کاشته است. می خواستم بدونم اگر درخت مذکور محصول بدهد، آن محصول به چه کسی تعلق دارد من صاحب زمین یا شخصی که درخت را کاشته است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 33 قانون مدنی نماء و ممحصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ؛ مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. طبق این ماده اگر درختان مذکور محصولی بدهند آن محصول مال شخصی خواهد بود که درختان را کاشته است حتی اگر از شما اذن نگرفته باشد. اما در این فرض شما مستحق دریافت اجرت المثل زمین خود از شخص خواهید بود. این امر ناشی از یک حدیث نبوی است که اشاره دارد (( الرزع للزارع ولو کان غاصبا)) و گویی یک استثناء بر مالکیت تبعی مالک بر اموال خودش می باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.   02166128096

-->