• تعویض عمدی نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان
  • سلام اگر پرستار یا کارمند بیمارستان عمدا در ازای دریافت پول نوزادی را جا به جا کند. چقدر مجازات می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر . مطابق ماده 631 قانون مجازات اسلامی هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.

-->