• آیا فوت یکی از شرکاء در شرکت های تجاری موجب انحلال شرکت است؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم در صورت فوت یکی از شرکاء در شرکت های تجاری، این امر موجب انحلال شرکت می شود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بزرگوار به نوع شرکت در فرض سوالتان اشاره نکردید. چون این امر در شرکت های مختلف متفاوت است.

1) شرکت های سهامی و تعاونی: در خصوص این شرکت ها در هیچ مقرره ای انحلال شرکت در صورت موت یا حجر یکی از سهامداران پیش بینی نشده است.

2) شرکت با مسئولیت محدود: در این شرکت فوت یکی از شرکاء از موجبات انحلال شرکت نیست، مگر آن که در اساسنامه پیش بینی شده باشد. اما حجر به هیچ وجه موجب انحلال نیست.

3) شرکت های تضامنی و نسبی: در این شرکت ها فوت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت.

4) شرکت مختلط غیر سهامی: در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و راث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکائ با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نیست.

5) شرکت مختلط سهامی: در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن در صورتی از موجبات انحلال شرکت است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی از موجبات انحلال شرکت نیست.

-->