• دستور موقت
  • سلام وقت بخیر. من ملکی را از شخصی به موجب عقد بیع خریدم و تمام ثمن را هم پرداخت کردم اما در روزی که با فروشنده قرار برای انتقال سند مالکیت به نام من داشتیم او حاضر نشد. من دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت او در دادگاه تنظیم کردم. شخصی به من گفت که در خواست دستور موقت هم در این مورد از دادگاه تقاضا کنم. می خواستم بدونم این امر به چه معناست؟ و آیا درخواست این موضوع به نفع من خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

دستور موقت ( دادرسی فوری ) در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده اگر شخصی در خصوص موضوعی، طرح دعوی کند، تا صدور رای به نفع او و قطعیت رای صادره و در نتیجه، اجرای رای، روندی چندین ماهه یا گاه چندین ساله به طول می انجامد. ممکن است خوانده، برای ایجاد مانع بر سر راه خواهان و جلوگیری از احقاق او، به انواع و اقسام روش های به ظاهر قانونی متوسل شود یا آن که در جریان رسیدگی، از جانب خوانده یا شخص ثالث، اتفاقی افتد که این اتفاق، اجرای رایی را که در آینده به نفع خواهان صادر می شود، غیر ممکن سازد. در این حالت خواهان برای جلوگیری از این رویداد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت می کند؛ تا با این دستور موقت، حقوق خود را که به موجب رای آتی دادگاه، رسمیت می یابد، محفوظ نگاه دارد. در خواست این موضوع 100% به نفع شما خواهد بود.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->