• وضعیت عینی یا رضایی بودن بیع سلم
  • سلام روز بخیر. می خواستم بدونم در بیع سلم که مبیع آن موجل است و ثمن باید در لحظه و به صورت نقد پرداخت شود آیا این عقد از عقود رضایی به شمار می آید یا عقود عینی؟
1400/07/01

سلام و احترام

مورد مذکور از موارد اختلافی حقوق می باشد. برخی آن را عینی می دانند و طبق نظر ایشان اگر ثمن به صورت نقدی تادیه نشود، عقد باطل است؛ اما بعضی از اساتید، با توجه به اصل رضایی بودن عقود، معتقدند که بیع سلم ( سلف )، عینی نیست و رضایی است و پرداخت نکردن ثمن، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود. هر چند که مشتری که مکلف بوده ثمن را نقدا بپردازد و هنوز نپرداخته است و از اجرای تعهدات قراردادی امتناع کرده و می توان الزام او را به قرارداد از دادگاه درخواست کرد؛ اما به محض ایجاب و قبول عقد منعقد شده است. به عبارت دیگر پرداخت ثمن از آثار این عقد است، نه از ارکان آن. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->