• در خواست سیادت
  • سلام جد پدری بنام میر بیوک اقا میباشد متولد اردبیل عمو هایم میر عبدالله و میر اسدالله است ودر قید حیات نیستند پدرم بنام توفیق در شناسنامه ثبت است و ایشان هم فوت نموده جهت پسوند سیادت در شناسنامه چه باید انجام دهم اصل رونوشت میراسدالله را دارم متشکرم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزیز شما دادخواست که به دادگاه ارایه می دهید تقاضای استعلام از ثبت احوال را بنمایید و مشکل خاصی نیست

-->