• گذاشتن شرط عوض در مال موقوفه
  • سلام وقت بخیر. من می خواهم یک زمینی را بخرم و در آن یک مدرسه ی بزرگ بسازم و بعد آن را وقف کنم. می خواستم بدونم می توانم ضمن عقد وقف شرط کنم که سالانه مثلا 20 % از در آمد آن مدرسه تا زمانی که زنده هستم به من برسد و بعد از فوت من مبلغ مذکور به وراث من برسد؟
1400/07/01

بر اساس ماده 72 قانون مدنی وقف بر نفس یعنی وقفی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم قرار دهد یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع مال موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه این عمل راجع یه حال حیات باشد یا بعد از فوت او. طبق این ماده شرط ضمن عقد وقف مبنی بر این که 20 % منافع موقوفه سالانه، به شما تادیه شود باطل است و به همان میزان ( 20 % ) مبطل عقد وقف نیز می باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->