• وضعیت مستاجری که از تعدی و تفریط دست برداشته است
  • سلام. اگر مستاجری در تصرفات خود در مال مورد اجاره مرتکب تعدی و تفریط بشود و مال را در موردی که موجر آن را اجاره داده استفاده نکند یا مواردی را که موجر در ضمن عقد اجاره تجویز کرده است رعایت نکند و بعدا از این کار ها دست بردارد آیا دوباره مسئول خسارات احتمالی وارده خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حاکم بر مبحث اجاره اگر مستاجر دست از تقصیر بردارد و و مجددا امانت داری پیشه کند، ید او مجددا امانی می شود و مسئول خسارات احتمالی به وجود آمده نخواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->