• مسئولیت مستاجر در مال مورد اجاره
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم اگر مستاجری در مورد اجاره تعدی و تفریط کند و بعدا مثلا به علت زلزله خانه تخریب شود آیا در این صورت باز هم مستاجر مسئول است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 493 قانون مدنی به محض این که مستاجر تعدی و تفریط را شروع کند در اصطلاح حقوقی انقلاب ید پیش می آید و ید امانی مستاجر تبدیل به ید ضمانی می شود. ید امانی به این معنی است که مستاجر در حکم امین است و در هیچ صورتی مسئول تلف ونقضان به وجود آمده در مال نیست مگر در حالتی که تعدی یا تفریط وی ثابت شود و ید ضمانی به این معنی است که شخص در هر حالت مسئول جبران نقص و خللی که پیش آمده است می باشد مگر این که ثابت کند تلف ناشی از قوه قاهره بوده است که در این صورت مسئول نیست. اما در فرض سوال شما همین که انقلاب ید در مستاجر به واسطه ی تعدی و تفریط پیش آمد اگر مال تلف شود و این تلف حتی ناشی از قوه قاهره ( مانند زلزله و ...) باشد باز هم مستاجر مسئول است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->