• حقوقی.بانکی
  • عرض سلام. سال گذشته پسرعموم دنبال ضامن برای وام بود.ازپدرم چون بازنشسته بوددرخواست کرد.اما پدرم تنهابرای خانواده میتونس ضامن بشه.حساب رو به اسم من بازکرد.اماعمرپدربه دنیانبود و درگذشت.یکی ازدوستانم حاظرشددر مقابل دریافت4میلیون ازوام10میلیونی یک ضامن بیاورد.وام گرفته شد. حال باگذشت چندماه پسرعموم که 6میلیون وام روطبق صورتحساب موجودازحساب من برداشت کرد.چون سیستم عابربانک مخطل بود.من با گوشیم کارت به کارت کردم.ابتدا به حساب(همسر)پسرعموم واریزشد.بعدگویا به حساب خودش منتقل کرده. حالابکل منکرگرفتن این وام شده. من صورتحساب بانک دارم.فایل صوتی صدای خودش که گفته منکرمیشم پیش قاضی که پولی گرفتم.همینطورپیامهای تلگرام که مربوط به درخواستش ازمن برای گرفتن وام و جورکردن ضامن بود رو دارم.استشهاد هم گرفتم.یک ابلاغیه هم قانونی براش ارسال کردم.(تصویرمدارک ضمیمه ارسال کردم) ممکنه راهنمایی کنید که ایاادامه شکواییه ازطرف من راه به جایی خواهد برد.من فقط خواستارپرداخت اقساط ازاین شخص رادارم. باتشکر.ممنون میشم من حقیررا راهنمایی کنید.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام شما با عنایت به فیش های بانکی و مدارک می بایست مطالبه مبالغ واریزی را بنمایید و پذیرفته می شود و این موضوع به وام دریافتی شما مرتبط نیست به عبارت دیگر در هر صورت بانک وام گیرنده را میشناسد

-->