• تکلیف مبلغ فروش مال موقوفه
  • سلام. ما مال موقوفه ای را به دلیل این که بسیار مستهلک شده بود و هیچ کسی حاضر به عمران و تعمیر آن نبود فروختیم و در حال حاضر مبلغ در حدود 4 میلیارد تومان در دست ماست. می خواستم بدونم آیا این مبلغ هم دوباره وقف محسوب می شود یا آزاد محسوب می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 90 قانون مدنی عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. طبق این ماده عوض حاصله از بیع مال موقوفه، خود به خود وقف است و به حالت وقفیت خود باقی می ماند و نیاز به ایجاب و قبول مجدد وقف ندارد و آن عوض را در اقرب به غرض واقف صرف می کنیم ؛ یعنی در امری مصرف می شود که با هدف واقف از وقف قرابت بیشتری داشته باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->