• حق تقدم در تعیین نام خانوادگی به چه معناست؟
  • سلام .می خواستم بدونم حق تقدم در تعیین نام خانوادگی به چه معناست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 41 قانون ثبت احوال کسی که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت شده باشد، نسبت به آن نام خانوادگی دارای حق تقدم است و هر کسی که قصد تغییر نام خانوادگی خود را داشته باشد و بخواهد نامی را برای خود برگزیند که در آن حوزه ی ثبتی دارای حق تقدم است، باید از دارندگان حق تقدم اجازه بگیرد. بهتراست در این باره بدانید حق تقدم قابل وراثت است و به آن دسته از وراث شخص که از نام خانوادگی مورث خود استفاده می کنند، منتقل می شود. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->