• اقامتگاه اشخاص حقوقی
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم اقامتگاه اشخاص حقوقی و شرکت ها از لحاظ قانونی چه مکانی است؟
1400/07/01

سلام و احترام

در این باره با دو مقرره روبرو هستیم:

1) ماده 590 قانون تجارت مصوب 1311 که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره اشخاص حقوقی در آن جا است.

2) ماده 1002 قانون مدنی که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.

باید توجه داشت که این دو ماده در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند اما فی الواقع منظور از مرکز عملیات که در ماده 1002 قانون مدنی آمده است همان مرکز و محل اداره اشخاص حقوقی است که در ماده 590 قانون تجارت آمده است و این دو ماده به یک معناست و به طور کلی اقامتگاه شخص حقوقی مرکز اداره آنهاست. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->