• قابلیت اقاله عقود لازم
  • سلام . آیا همه ی عقود لازم قابل اقاله هستند یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی حاکم تمام عقود جز 3 عقد ذیل قابل اقاله هستند. البته از 3 عقدی که در ادامه بیان خواهیم کرد، اقاله 2 عقد باطل و اقاله یکی از آنها غیر نافذ است.

1) عقد وقف: اقاله وقف باطل است، زیرا بر اساس ماده 61 قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد وقف پیوند واقف با مال موقوفه قطع شده و حق هیچ گونه تغییری را در شرایط عقد وقف یا در موجودیت آن نخواهد داشت.

2) عقد نکاح: اقاله ی آن باطل است، زیرا موارد انحلال نکاح محدود به همان مواردی است که در قانون تصریح شده است، مانند طلاق یا فسخ نکاح در موارد خاص.

3) عقد ضمان: اقاله آن غیر نافذ و منوط به تنفیذ مضمون عنه ( کسی که از او ضمانت به عمل آمده است) است. البته منظور از ضمان، ضمان مفید نقل ذمه است؛ یعنی عقد ضمانی که به موجب آن ذمه ی مدیون اصلی ( مضمون عنه) بری شود و ضامن ، مسئول پرداخت و مدیون شود.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->