• عسر و حرج در غیبت شوهر
  • سلام. خانمی 37 ساله هستم که دو سال است از شوهرم خبری ندارم . به بیمارستانها و مراکز اورژانس و تمام مکانهایی که فکرم می رسید سر زدم اما هیچ نشونه ای پیدا نکردم آیا باید چهار سال صبر کنم تا بتوانم از همسرم جدا بشوم در این دو سال خیلی سختی و فشار متحمل شدم آیا راهی هست که بتوانم اکنون جدا بشوم؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌دهد اما اگر غیبت شوهر موجب عسر وحرج زن شود، طلاق دادن زن از سوی حاکم جایز است ولو مدت غیبت کمتر از چهار سال باشد اما در صورت دوم زن باید عده طلاق نگه دارد .

در این رابطه بهتر است بدانید مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی ‌از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده میشود.

-->