• فرد غایب مفقودالاثر کیست؟
  • سلام. لطفا راهنمایی بفرمایید از لحاظ قانونی فرد غایب مفقود الاثر چه ویژگی هایی دارد؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب . بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد برای تحقق مفهوم غایب مفقودالاثر سه شرط لازم است: 1- غیبت فرد از اقامتگاه قانونی 2- گذشت مدت نسبتا طولانی 3-بی اطاعی از حیات یا ممات غایب

-->